Sanok,

niedziela, 17 stycznia 2016

W sprawie portu lotniczego Sanok- Arłamów

Apeluję o wydłużenie drogi startowej do 1440 metrów, budowę drogi kołowania i płyty postojowej, przebudowa i modernizacja budynku portu lotniczego. Umożliwi to przyjmowanie samolotów typu ATR 42, ATR 72, Jak-40, C-130 Hercules, BAe 146, Cessna Citation, Falcon 2000, Bombardier BD700 itp.

-- 

Szanowni Państwo, 
Co miałby zrobić zarząd hotelu który obsługuje port lotniczy Arłamów, aby móc przystosować ten port lotniczy do sezonowego ruchu pasażerskiego? Prowadząc lokalną gazetę od lat opisujemy temat tego portu lotniczego w Bieszczadach, i jedyna szansa na wznowienie lotów pasażerskich w Bieszczady to wykorzystanie lotniska do dowozu gości hotelowych. 
Czy umieją Państwo odpowiedzieć, jakie minimalne wymogi muszą być spełnione aby na trasie Warszawa- Arłamów mogły się odbywac pasażerskie loty czarterowe? Załączam list który wystosowałem do zarządu hotelu który także zarządza lotniskiem. Państwa odpowiedź opublikujemy, jako że w Bieszczadach jest znaczna grupa osób dopytująca się o możliwość wykorzystania tego portu lotniczego dla regularnej komunikacji. 
Pozdrawiam,

Załącznik: list do zarządu hotelu:

Jestem ekonomistą, zajmuję się także tematyką lokalnych portów lotniczych.

 Na wyspie Uznam miejscowi hotelarze odnoszą duże sukcesy dzięki sprzedaży rezerwacji pokoi hotelowych wraz z dolotem samolotem. Dlaczego nie starają się Państwo wprowadzić czarterowych połączeń pasażerskich (dostępnych też dla zwykłych podróżnych i turystów) z Warszawy do państwa portu lotniczego? Taki model biznesowy sprawdza się na wyspie Uznam, a port w Heringsdorf obsługuje ogromny ruch turystyczny- ok. 44 tysiące pasażerów rocznie.
Państwa port lotniczy- jeśli byłby nieco lepiej wyposażony- mógłby działac na podobnej zasadzie jak port w Heringsdorf. Pasażerowie byliby odprawiani bezpośrednio w recepcji Państwa hotelu i dowożeni autobusem bezpośrednio do samolotu- wówczas nie byłoby potrzeby budowy terminalu pasażerskiego przy lotnisku. Tak działały niektóre lotniska na świecie, gdy je uruchamiano dla pasażerów.
Przypomnę że Państwa hotel w przeszłości działał jako hotel dla VIP-ów którzy przybywali transportem lotniczym. Nie rozumiem, dlaczego nie mieliby Państwo postarać się uruchomić tego portu lotniczego na nowo, dla ruchu pasażerskiego.
Ponadto sprawą ożywienia portu możnaby zainteresowac okoliczne samorządy, i utworzyć- zarządzany przez hotel Arłamów- port lotniczy Przemyśl- Arłamów.

Proszę o odpowiedź dla prasy, opiszemy Państwa port lotniczy i Państwa opinię
Pozdrawiam

Dzień dobry,

W odpowiedzi na przesłane pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z „Wykazem lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk na dzień 4 listopada 2015 roku” Arłamów jest lądowiskiem a nie lotniskiem.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lądowiskiem nie wymaga uzyskania zezwolenia Prezesa ULC.

Zauważyć jednocześnie należy, że stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586), dalej „ustawa Prawo lotnicze”:
Art. 93. 1. Statki powietrzne, których parametry techniczne i eksploatacyjne pozwalają na bezpieczne wykorzystywanie lądowisk, mogą wykonywać starty z tych lądowisk i lądowania na tych lądowiskach w następujących celach:
1)    przewozów czarterowych i lotów lokalnych wykonywanych wyłącznie samolotami z napędem śmigłowym o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 5700 kg włącznie lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 10, śmigłowcami, statkami powietrznymi bez napędu oraz aerostatami;
2)    lotów innych niż loty, o których mowa w pkt 1, niebędących lotami handlowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, w kontekście omawianej sprawy wykonywanie przewozów regularnych z/do lądowiska w Arłamowie jest niemożliwe.

Niemniej jednak możliwe jest wykonywanie z oraz na lądowiska przewozów czarterowych, z ograniczeniami wskazanymi powyżej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo lotnicze przewozem czarterowym jest przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

Przewoźnicy lotniczy posiadający koncesję w zakresie transportu lotniczego, wydaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o EOG ( tj. przewoźnicy unijni, w tym przewoźnicy polscy), mogą wykonywać przewozy lotnicze na terytorium RP, na warunkach określonych w certyfikacie przewoźnika lotniczego (AOC) i koncesji wydanych tym przewoźnikom, bez konieczności uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych.

Pozdrawiam

Marta Chylińska
Rzecznik prasowy
Wydział Spraw Zagranicznych i Mediów
Biuro Prezesa ULC
Foreign Affairs and Media Division
President’s Bureau